PKBM "BERLIAN" CIREBON

Beranda » Saya Berbagi » Kumpulan Glosarium Pendidikan Agama Islam

Kumpulan Glosarium Pendidikan Agama Islam

Iklan

 • Ibadah Mahdlah : Ibadah Ritual
 • Ibadah Ghair mahdlah : Ibadah sosial
 • Reward : pahala
 • Punishment : siska
 • Amar : perintah
 • Nahyi : Larangan
 • Fi’il mudhori : Kata kerja “sedang atau akan” dilakukan
 • Fi’il madhi : kata kerja “telah” dilakukan
 • Al-basyar : manusia sebagai makhluk biologis
 • Al-Insan : Manusia sebagai makhluk psikologis
 • Khalifah : Manusia sebagai pemimpin
 • An-Naas : Manusia sebagai makhluk sosial
 • Addin : Agama
 • Akademik : bersifat ilmiah
 • Amal shaleh : Aktifitas baik yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
 • Apresiasi : Penghargaan atau penilaian terhadap sesuatu
 • Budaya : Sesuatu yang sudah menjadi tradisi.
 • Etos : Pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial.
 • Etos kerja : Semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.
 • Fikr : Pikiran atau akal.
 • Hikmah : Kebaikan yang ada dibalik suatu pristiwa.
 • Kompetensi : Kewenangan untuk menentukan sesuatu.
 • Khasyah : Rasa takut atau khawatir.
 • Manajemen : Seni untuk mengatur sesuatu.
 • Mau’idhah hasanah : Nasihat yang baik.
 • Ulul albab : Orang yang berakal
 • Amanah : Kepercayaan yang dipikul oleh seseorang untuk ditunaikan.
 • Ashabunnuzul : Peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat Al-qur’an.
 • Azam : Tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu.
 • Fathonah : Orang yang yang cerdas.
 • Konsep : Ide atau gagasan yang diabstrakan dari peristiwa yang konkret.
 • Munafik : Orang yang memiliki sifat lain yang diucapkan lain pula yang diyakini. Contohnya adalah orang yang lisannya mengaku beriman padahal hatinya tidak beriman.
 • Politik : Suatu cara untuk mengelola kekuasaan pemerintahan atau negara.
 • Shidiq : Orang yang selalu berkata atau bertindak secara benar.
 • Ta’aruf : Saling mengenal.
 • Tabligh : Menyampaikan pesan atau informasi secara benar.
 • Universal : Bersifat umum atau berlaku untuk seluruh dunia.
 • Ulil amri : Orang yang diserahi untuk mengelola urusan tertentu (pemerintah).
 • Uswah Hasanah : Teladan yang baik.
 • Zakat : Mengeluarkan sebagian rezeki yang bersifat wajib dengan kadar tertentu.

Sumber : Buku PAI Universitas Terbuka

 

 

 

Iklan